English

HOPE ZANZIBAR

Hei alle sammen!


Tusen takk for støtten vi har fått til arbeidet vårt på Zanzibar.


Vi har i disse årene fått gjort veldig mye. Skolen er ferdig, vi har startet barnehageforskole for over 50 barn. Elevene har fått undervisning i både teoretiske og praktiske fag. Lærerne har i hovedsak hatt undervisningskompetanse og/eller fagkompetanse.


Skolen har fått mye utstyr, som datautstyr, symaskiner, husholdningsutstyr, kalkulatorer osv. Elevene har fått opplæring i sying, baking og pedikyr/manikyr blant annet. De har og fått lære mer om hygiene, fått tannstell og synsundersøkelser. Dette er noe av det vi har fått gjort.


Formålet vårt har hele tiden vært hjelp til selvhjelp. Vi har bidratt og støttet vår søsterorganisasjon i landsbyen.


Etter at pandemien traff oss har vi ikke hatt mulighet til å reise til Zanzibar. Det er vanskelig å opprettholde kontroll med midler og annet når vi ikke kan være der jevnlig.


Med tungt hjerte velger vi å avvikle vårt arbeid og å legge ned organisasjonen vår. Søsterorganisasjonen vår på Zanzibar tar nå over hele driften.Vi vil igjen si TUSEN TAKK for all støtte! Uten dere hadde vi ikke fått dette til!


Hello everyone!


Thank you all for the support we have recieved for our work in Zanzibar.


We have accomplished a lot these years. The school is finished, and we have started a kindergardenpreschool for over 50 children. The students have been given teorethical and practial education by educated teachers.

The school has gotten a lot of equipment, such as data equipent, sowing machines, calculators, household equipment, etc.


The students have been learning sowing, baking, manicure/pedicure among other things. They have also been learning more about hygene, recieved dental care and eye examinations. This is some of the things we have accomplished.


Our mission was always help for selv-help. We have contributed and supported our sisterorganization in the village.


Since the pandemic we have not been able to travel to Zanzibar. It is difficult to remain controll of funds when we can not be there regularly. With a heavy heart we have decided to wind up our work and close down our organization.


Our sisterorganization will now take over the whole operation.


We would like to say THANK YOU again for all the support! Without you, we would not have achieved this!

Copyright @ All Rights Reserved